Tuesday, 10 May 2022

#ซ้อมปีนเขา#ปีนเขาเอเวอเรสต์ อยากให้เชื่อมั่นเสมอว่า พวกเราทุกคน คู่ควรกับความรัก ที่ดี #SkyExits #aumskyexits #อ่ำผู้กำกับคนซื่อ #พิชิตยอดเอเวอเรส

#ซ้อมปีนเขา#ปีนเขาเอเวอเรสต์ อยากให้เชื่อมั่นเสมอว่า พวกเราทุกคน คู่ควรกับความรัก ที่ดี #SkyExits #aumskyexits #อ่ำผู้กำกับคนซื่อ #พิชิตยอดเอเวอเรส
@aumskyexits #ซ้อมปีนเขา#ปีนเขาเอเวอเรสต์ อยากให้เชื่อมั่นเสมอว่า พวกเราทุกคน คู่ควรกับความรัก ที่ดี #SkyExits #aumskyexits #อ่ำผู้กำกับคนซื่อ #พิชิตยอดเอเวอเรส ♬ original sound AumSkyExits

No comments: